ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА “PUFIES CLUB”

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази интернет страница Ви се предоставя от „Фикосота“ ООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, с единен идентификационен код (ЕИК) 837055835, със седалище и адрес на управление: България, гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 48.

Термините "ние", "нас", "наш" и "Фикосота" се отнасят за "Фикосота" ООД.

Чрез достъпа до или използването на тази интернет страница, по какъвто и да е начин, Вие се съгласявате да спазвате следните Общи условия за ползване на интернет страницата на “Pufies Club”[1] (“Общи условия”). Моля, прочетете Общите условия внимателно, защото те съдържат информация, относно вашите законни права и ограниченията на тези права. Ако не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте тази интернет страница.

В настоящата интернет страница на “Pufies Club” право на регистрация имат бъдещи родители и родители на деца до 2 годишна въраст. Ако родителят успешно е създал своята профил в платформата в периода докато е очаквал дете или то е било до 2 години, то той има право да използва платформата докато дете му навърши 3 годишна възраст.

Фикосота не носи каквато и да е отговорност, произтичаща от какъвто и да е правен характер, ако на интернет страницата на “Pufies Club” се регистрира лице, което не отговаря на посочените по-горе критерии – бъдещи родители и родители на деца до 2 години, но е предоставило невярна информация и по този начин е успяло да създаде акаунт в платформата.

Поради продължаващите технически нововъведения и промените в правната рамка, спорадично се налагат и промени в настоящите Общи условия. Затова се обръщаме към потребителя с молба да чете тези Общи условия при всяко посещение на тази интернет страница и да има предвид всички промени, които своевременно ще бъдат отразени и актуализирани в Общите условия.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО И ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

Цялото съдържание на тази интернет страница (текстове, изображения, звук и други материали достъпни на нея) включително програмния код, който оперира тази интернет страница са собственост на Фикосота. Дизайнът и оформлението на тази интернет страница са защитени от авторско право, права върху базата данни, дизайн и други и не могат да бъдат копирани или имитирани, изцяло или отчасти. Всички права са запазени от Фикосота.  Съдържанието и дизайнът на интернет страницата се защитават от авторско право, собственост на Фикосота. Всяко възпроизвеждане на информация или данни и по-специално, употребата на текстовете или части от тях или на снимков материал и забранено. Използване би могло да се осъществи единствено и само след  предварителното писмено съгласие на Фикосота.

Всички търговски марки, показани на тази интернет страница, са собственост на Фикосота. Не е разрешено да теглят, копират, променят или използват по какъвто и да е начин търговските марки без съгласието на Фикосота. В случай, че на сайта съществува копирана търговска марка на трето лице, то със сигурност ползването й е предоставено със съгласието на третото лице и всякакво нерегламентирано ползване от страна на потребителите е забранено. Всякаква неразрешена употреба или злоупотреба с търговските марки е изрично забранена и представлява нарушение на действащото законодателство.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ

Показването на който и да е продукт на Фикосота на интернет страницата не следва да се разбира като оферта за продажба от разстояние или доставка на този продукт.

Продуктите, показвани на тази интернет страница, са примери за продуктите, произвеждани от Фикосота. Фикосота не гарантира, че продукт, показан на тази интернет страница, се предлага и във Вашата страна или регион, нито че името, описанието или спецификацията на продукта ще са същите като тези, посочени на интернет страницата.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЧЛЕНСТВО В PUFIES CLUB

Членството в Pufies Club / регистрирането в платформата е безплатно. Регистрирането в платформата се осъществява посредством въвеждане на всички необходими данни, които се визуализират в полето за Регистрация. До момента на активиране на бутона за завършването на регистрация можете във всеки един момент да прекратите регистрацията или да промените въведените данни, като заличите същите, допълните или коригирате в съответните полета или като затворите заредената интернет страница. След приключване на процеса по регистрация можете във всеки един момент да променяте данните в личния Ви профил.

Зададените от Вас мобилен телефонен номер и имейл не трябва да са част от друг потребителски профил. Също така е забранено да въвеждате имейл адрес, мобилен телефонен номер или други потребителски данни, които не са Ваши. Следва да пазите грижливо данните си за достъп. Забранено е да предоставяте на други лица достъп до Вашия профил.

Всяка комуникация в платформата Pufies Club, която се извършва чрез Вашия профил, се счита за извършена с Вас и от Вас. Това важи и в случаите, когато трети лица са действали през Вашия профил, ако тези лица са използвали профила Ви поради Ваше виновно поведение. Задължени сте да ни уведомявате за всяко нерегламентирано използване на Вашия профил, както и да промените данните за достъп до него в случай, че имате основание да смятате, че трети лица използват профила Ви.

След успешна регистрация на платформата Pufies Club, можете да видите обобщение на своя акаунт. В акаунта си, можете да проследите актуалния баланс на точките си или да промените данните си, както и други функционалности.

Можете да прекратите регистрацията си в платформата Pufies Club по всяко време. При прекратяване на регистрацията всички неизползвани точки, натрупани в акаунта Ви, се губят и не могат да бъдат използвани.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ВСИЧКИ ТОЧКИ ИЗТИЧА СЛЕД КАТО СЪЗДАДЕНИЯ ПРОФИЛ ВЕЧЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНЕТО РОДИТЕЛЯТ ДА Е С ДЕТЕ ДО 3 ГОДИНИ.

УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАГРАДИ

Участието в различните предизвикателства и получаването на награди е възможно само за регистрирани потребители, навършили 18 годишна възраст към момента на регистрацията. Няма парични алтернативи на наградите, освен ако изрично не е посочено друго. В провежданите предизвикателства не могат да участват лица, работещи за Фикосота или за трето лице, което подпомага Фикосота в организацията на активациите/предизвикателствата, нито техни съпрузи или техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АКТИВАЦИИ

Участието в различните предизвикателства и получаването на награди е възможно само за регистрирани потребители, навършили 18 годишна възраст към момента на регистрацията. Няма парични алтернативи на наградите, освен ако изрично не е посочено друго. В провежданите предизвикателства не могат да участват лица, работещи за Фикосота или за трето лице, което подпомага Фикосота в организацията на активациите/предизвикателствата, нито техни съпрузи или роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АКТИВАЦИИ

Участие в активация с точки

Всеки успешно регистриран потребител може да събира точки, срещу които да заяви някоя от  наличните награди.

1 . Награди и точки нужни за спечелването им:

-          Downloadable брандирани стикери: 40 точки;

-          Подаръчен ваучер на стойност 10лв за сайта на baby.bg: 60 точки;

-          Плюшено агънце Пуфи: 100 точки.

Подаръчният ваучер на стойност 10лв може да се използва единствено и само в сайта в сайта на baby.bg. Всеки потребител получава индивидуално генериран код в мейл, който може да използва в рамките на 6 месеца. Отстъпката важи за всички продукти с търговското наименования Pufies, с изключение на Pufies Sensitive New Born, Pufies Sensitive Wet Wipes и Pufies Clean & Fresh Wet Wipes.

2. Действия, носещи точки:

-          Успешна регистрация: 20 точки

-          Попълване на продуктова анкета: 20 точки, като максимумът точки, които потребителят може да натрупа от това действие се ограничава до 60 точки.

-              Покани приятел: 3 точки за всеки успешно регистрирал се и влезнал в профила си приятел, през споделения от Вас уникален линк-покана, като максимумът точки, които потребителят може да натрупа се ограничават до 30- независимо от броя поканени и регистрирали се приятели

-          Споделяне на съдържание ( reel и/или пост) с техните впечатления от тествания продукт  в Instagram с хаштаг #PufiesClub  и таг @pufiesbg: 20 точки, като максимумът точки, които потребителят може да натрупа от това действие се ограничава до 80 точки.
Важно: За да бъдат спечелени точките,посочени по-горе, освен извършването на описаните по-горе действия, трябва също така профилът Ви да е отключен, всички публикации да са различни, на един и същ профил, който не е ползван от друг регистриран потребител и да качите линк към публикациите си в определеното за това място в профил секцията на платформата "Pufies Club".

След натрупването на нужния брой точки, потребителят може да заяви една или повече награди през профила си, но до максимум 1 награда от вид, като натрупаният брой точки се редуцира с броя точки, определени за всяка една от наградите. След направена заявка за наградата, същата ще бъде доставена в срок от 20 работни дни.

Фикосота си запазва правото да променя списъка с награди, както и нужния брой точки и действия за спечелването им.

Важно: Възможно е награда да не може да бъде доставена веднага, след като потребителят я е заявил, поради недостиг на количество или други причини, за което Фикосота ще изпрати съобщение.

СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

На тази интернет страница ние може да включим функции, които Ви позволяват да споделяте съдържание. Моля, отбележете, че при споделяне на съдържание чрез тази интернет страница вашето съдържание може да стане публично достъпно. Вие предоставяте на Фикосота неизключителни, прехвърляеми, безвъзмездни, безсрочни и неотменими права и лиценз за целия свят, без да Ви компенсираме за използването, възпроизвеждането, разпространяването, адаптирането, извличането, предаването, показването и представянето - публично и всякакво друго - на това съдържание. Гореописаните лицензионни права не се прекратяват при прекратяване на Вашата употреба на тази интернет страница. За цялото съдържание, което споделяте чрез тази интернет страница, Вие декларирате и гарантирате, че имате всички права, необходими за предоставянето на посочените лицензи.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИНКОВЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Тази интернет страница може да съдържа хиперлинкове към интернет страници, администрирани от трети лица, които не са Фикосота. Тези хиперлинкове са предоставени само за Ваше сведение. Ние не контролираме тези интернет страници и не носим отговорност за тяхното съдържанието, за политиката им за поверителност, нито пък за други практики и политики на тези интернет страници.

Поместването от наша страна на хиперлинкове към тези интернет страници не предполага одобрение на материала, съдържащ се в тези интернет страници, нито сътрудничество с техните администратори.

Фикосота не носи никаква отговорност за каквито и да е нарушения на авторски права, права върху търговски марки или нарушение на други права на индустриална собственост и права на личността, извършени на интернет страница, достъпът до който се е осъществил чрез хиперлинк.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Фикосота публикува тази интернет страница "ТАКАВА КАКТО Е".

Фикосота не носи никаква отговорност за вреди, произтичащи от достъпа или използването на тази интернет страница – независимо от причината за това.

Информацията, съдържанието или материали, станали достъпни чрез тази интернет страница, може да включват неточности или грешки. Фикосота не гарантира точността, надеждността или пълнотата на информацията и не носи отговорност за каквито и да е грешки или други неточности, свързани с информационното съдържание или материалите, публикувани тук.

Фикосота полага сериозни усилия да поддържа тази интернет страница свободна от вируси, но ние не можем да гарантираме пълното отсъствие на вируси. Затова Ви препоръчваме да се погрижите за адекватната защита на вашия компютър/телефон  (напр. използване на антивирусни програми).

ЛИЧНИ ДАННИ

Отношенията свързани с безопасното управление на Вашите лични данни можете да прочетете в Политиката ни за поверителност, която се намира на сайта.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Ако се установи, че която и да е част от тези Общи условия е неприложима (недействителна), всички останали части на тези Общи условия остават в сила.

Тези Общи условия уреждат отношенията ни с Вас и представляват цялото ни споразумение с Вас.

Спрямо настоящите Общи условия и съдържанието на тази интернет страница се прилагат разпоредбите на българското право, като съдилища в Република България имат изключителната компетентност за разглеждане и решаване на всякакви спорове във връзка с тези Общи условия.

Тези Общи условия са актуализирани на и влизат в сила от 22.07.2024 г.